خیلی وقتا از جایی ضربه می خوری که حرفتو روشن نگفتی..از یه چیزی ترسیدی یا پیش بینی اتفاقای بدیو کردی..یا حتی هنوز پیش خودت اونقدرام برای حرفت استدلال نداشتی... آدم اگه منطقی باشه و تو زندگیش به هیچی و هیچ کس غیر از خدا اتکا نداشته باشه اونوقت میتونه تو مسیر عقل به همه چیز برسه حتی عشق و احساس..شاید عشق هیچ دلیل منطقی نداشته باشه ولی راه درستشو عقل میتونه نورانی کنه...

اگه به خودت مطمئن باشی و ترس از دست دادن چیزیو نداشته باشی هیچوقت دروغ نمی گی.. چیزی که با صداقت داشتن از دستت میره دیر یا زود میره.پس دروغ چرا؟؟؟!

همه دروغا روزی آدمو رسوا میکنن.فقط زمان میخواد...

وقتی که جز خدا به هیچکس امیدی نداشته باشی اونوقته که تو دلت محکمه و حقیقت زمزمه زندگیت میشه..

تاثیرگذارترین شخص زندگیم چه تو تحصیل و چه زندگی استادم دکتر تدینه... کسی که تو زندگیش از هیچ کاریش پشیمون نیست و این یعنی شجاعت و اتکا به خدا...