عید فطر امسال زودتر از هر سال رسید... انشا الله که عبادتهای همه ما قبول باشه...

مناسبت ها بیش از هر چیزی گذر عمر رو نشون میدن..پارسال چه حالی داشتیم و امسال چی؟!... تو این یه سال چی کردیم.. با خانواده و دوست چه برخوردایی کردیم و چی شد..چیو از دست دادیم و چی بدست آوردیم...امیدوارم کفه ترازو به سمت خوبی ها سنگین باشه.. امسال برای من اینطور نبود... به امید فردا ها.................................

عید فطر مبارک