طولانی‌ترین سفرها هم با اولین قدم شروع می‌شه......

                                                                           لائوتزه