X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

هرکه ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد .. هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد

هرکه اندر راه ما خاری فکند از دشمنی .. هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد......

                                                                                 میر سید علی همدانی

این شعرو آقای خاتمی روز خداحافظی از ریاست جمهوری خوند...