رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن.....

                                                                                             مولانا