تو این وبلاگ خیلی از خودم نمی نویسم اما اتفاقای خوب و بزرگو دوست دارم بنویسم....

دیدی یه وقتایی دنیایی پشیمونی سراغت میاد و با همه وجود از خدا گشایش می خوای؟...

شنیدی خدا جواب دعای یه دل محزونو میده...

شده خدا جواب نده؟!!

خیلی وقت بود ( شاید ۳ماه) خدا یه نعمتشو اونطور که می خواستم ازم گرفته بود... اما امروز تلافی همه روزای گذشته بود.... و من اون عارف ۳ماه پیش نیستم دیگه...و خدا از این همه مدت یه عالمه تغییر مثبتو به اینده من هدیه کرد....خدایا! سپاس....