جریانات حاکم بر فوتبال چه داخل زمین و چه بیرون اون خود خود زندگیه با یه روال سریع و خشن... از نا مردی ها و زیراب زدن ها و نامزد کسی دیگه رو عقد کردن(نه ببخشید مربی تیم دیگه رو وسوسه کردن) گرفته تا اراده های بزرگ که همه کاری می کنه... قهر کردن ها و میانجیگری ها .... گرو گرفتن و بی منطق شدن ... تا اینکه یه مربی میگه پدر و مادرم منو نفرین کردند که تیمم می بازه..یکی کارشو بلد نیست ، توهم میکنه و میگه اصلا همه بر علیه منن..اون یکی کافیه یه کم متلک بهش بگی تا به خاطر ضایع کردنت هم که شده تیمشو قهرمان کنه... آخ که چقدر سریع اتفاق می افته.... واقعا دوست دارم زندگیو از پنجره فوتبال ببینم.... همه اش برام تجربه س..................