<>< الهنا عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک ><>

الهی با فضل و بخشش خودت با ما رفتار کن و نه با عدلت

عدالت خدا شاید در ظاهر دنیا آشکار نباشه.. علتشم اینه که حکمت همه چیزو نمیدونیم اما خدا خوب میدونه چه کار داره میکنه... عدالت تو فطرت همه ادما ارزش داره و همه اونو طلب میکنن اما یه جا هست که عدالت خدا رو نمی خوایم..وقتی که ریشمون پیش خدا گیر کرد با لطف و بخششش باهامون رفتار میکنه..همینه که حتی من از خدا به دور هم امید بهشت دارم

البته و البته که خدا از حق دیگر بنده هاش کوتاه نمیاد و این بخششا از حق خودشه ( به قولی حق الله)