X
تبلیغات
رایتل

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد...

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد...

راهی نروم که بیراه باشد...

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را...

یادم باشد که روز و روزگار خوشست...

همه چیز روبراه است و بر وفق مراد است و خوب...

تنها دل ما دل نیست........