X
تبلیغات
رایتل

بارانی باید..

همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید...

باز روشن می شود زود..

 تنها فراموش نکن این حقیقتی است : بارانی باید تا که رنگین کمانی بر آید و لیموهایی ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود..

و گاه روزهایی در زحمت تا که از ما انسانهایی تواناتر بسازد..

خورشید دوباره خواهد درخشید..زود..خواهی دید.....

                                                                              کالین مک کارتی

 

پی نوشت : پیام یک دوست قبل از کنکور.حس فوق العاده ای تو لحظات پر استرس قبل کنکور بهم داد..

بر سر آنم که گر ز دست برآید

                                    دست به کاری زنم که غصه سرآید

دلم هر لحظه می گوید... تو را من چشم در راهم

 تمام مصیبت هایی که بر ما وارد می شود مربوط به یک نفر است و آن هم خود ما هستیم....                                          

                                                                                 ناپلئون

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

                                  گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

                                   که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

                                                                                   لسان الغیب