دوباره نمی خوام چشمای خیسمو کسی ببینه

یه عمره حال و روز من همینه

 کسی به پای گریه هام نمی شینه

دوباره یه گوشه میشینمو واسه دلم می خونم

هنوز تو حسرت یه همزبونم

ولی نمیشه گفت اینو میدونم

بازم دوباره دلم گرفته

دوباره شعرام بوی غم گرفته

کسی نفهمید غمم چی بوده

دلیل یک عمر ماتمم چی بوده