با یه نگاه مثبت به زندگی.همیشه چیزی هست که خوشحالت کنه..حتی اگه شده یاد گرفتن چیزی.شنیدن حرف حقی.برخوردن به یه چیز تازه یا نگاه نویی...گاهی سوژه لذت بردن از زندگیم ته میکشه... چند روزه صفر شده...منفی نشه فعلا حرفی ندارم!

><>< چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد ><><

 

پی نوشت : بعد ۱۲ساعت: هذیانای آخرشبه این بالاییا! چندتا پست اینجوری دارم.. سعی میکنم تکرار نشه!..

پی نوشت : حرفمو که می زنم خالی میشم.. اما خیلی زود این اتفاق میفته..بار بعد که پستمو میبینم خوشم نمیاد..