عالی جناب، ملاحظه دارید یکی از اموری که روزگار در افشای آن سخت تعصب دارد جرم
بی گناه است..

همانطور که حضرت امام حسین(ع) می فرمایند ممکن است حقیقت برای مدتی پنهان بماند اما باطل هرگز پیروز نمی‌شود..اینجانب اعتقاد دارم در برابر این گروه باید صبر کرد و تصمیم بی اشتباه زمانه را به نظاره نشست..

بی‌شک شما هم با من هم عقیده هستید که رفع ظلم از بیگناه نه تنها فعل زمانه بلکه از سنت‌های غیر قابل تغییر الهی است....