X
تبلیغات
زولا

خداوندا اگر روزی بشر گردی..ز حال ما خبر گردی..

پشیمان می شوی از قصه خلقت

از این بدعت

از این بودن

از این ماندن...

                             دکتر علی شریعتی

 

فکر میکنم به این که دکتر شریعتی تو چه شرایطی اینو گفته..