X
تبلیغات
زولا

دلم گرفته از بی رحمی آدما..از عقده گشایی های پی در پی..از حسادت ها.. از اینکه اگر نخواهی برایشان باشی ، حتی خدا را هم زیر پا می گذارند...

بدجوری اسیر خودمان شده ایم..انگار که تا ابد زندگی همین است که اکنون جریان دارد...

شکستن دل ها آسان شده..خیلی آسان...