اینا که وبلاگو با سررسید اشتباه گرفتن!..با یه ناملایمتی تو رابطه ، یه وبلاگ متولد میشه!