X
تبلیغات
زولا

خداوندا!...

 نمی دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا ، چه دشوار است

 و یا بر دل چه رنجی می برد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است...