هیچ وقت انقدر از یه چیزی فرار نکردم و اونم بیشتر و بیشتر بهم بچسبه... اینکه من فردا میتونستم شب خیلی خوبی داشته باشم ، نباید دلیل بشه که یه خبر بد ، از 10روز پیش ، بشنوم و همه فکر و ذهنم مشغول بشه.. همون که میگن از هر چی بترسی به سرت میاد