X
تبلیغات
زولا

اگه یه چیزیو خواستی، با همه ملزوماتش بخواه... اگه به مسلکی اعتقاد داری، اگه دوستی داری، اگه به کسی متعهد شدی...اگه اینجوری نبودی، بدون با منطق و آگاهی وارد ماجرا نشدی..یا بایست و خودتو کامل تطبیق بده یا خیلی زود ازش خارج شو...

 

                                       اگر خواهی مرا، می در هوا کن 

                   وگر سیری ز من، رفتم، رها کن