X
تبلیغات
زولا

 

 

من اینجا باز در این دشت خنک تشنه می رانم 

         من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل بر می افشانم 

                                                                    و می دانم تو روزی باز خواهی گشت 

   

                                                                                   فریدون مشیری