X
تبلیغات
رایتل

   

زمان در خواب و دریا قصه پرداز
خیالم در بلندی های پرواز
ز تلخی های پایان، می رسیدم
به شیرین شگفتی های آغاز! ... 

                                     فریدون مشیری