آنچنان زندگی ات را بساز که گویی زندگی جاودانه داری و آنچنان رفتار کن که گویی اکنون آخرین لحظه زندگی توست.....

                                                 حضرت علی (ع)

اگه بخوای بگی مگه این عمر چند ساله چه ارزشی داره که این همه باید حدودو رعایت کنم و زحمت بکشم که چی بشه.قسمت اول این روایت بهت امید میده

اگه می خوای بگی خوب حالا که فکر میکنم جاودانه ام.هرچه بادا باد و هرکاری دلم بخواد میکنم.بهت میگه که باید طوری رفتار کنی که اگه بگن این آخرین لحظه زندگیته بازم همونطور رفتار میکنی یا نه؟!....

دو قسمت این حدیث از هم جدا نیستند... اونقدر که از اون دنیا ترسوندنمون به ساختن این دنیامون تشویق نشدیم........