امام رضا(ع) برای ما تنها امام ماست که خیلی راحت میشه رفت حرمش و راز و نیاز کرد...

۱۲۸۰سال از روز تولدشون میگذره...

خودت کمکمون کن..تنهامون نذار....

یا علی موسی الرضا

ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده

من تو را بیدار می دانم....    اخوان ثالث