X
تبلیغات
زولا
زندگی همین است که هست و چرا و اگر و ای کاش مرام آدمهای حقیر است...دوستان ما تفسیرهای ما از جهانند و دشمنان ما تقصیرهای ما........