X
تبلیغات
زولا

تو پنداری جهانی غیر از این نیست؟

          زمین و آسمانی غیر از این نیست؟

                    چو آن کرمی که در پیله نهان است

                                زمین و آسمان او همان است

                                                                       نظامی