فوتبال های euro2008 آخر لذت این روزهامن.. تکنیک فوق العاده اروپایی ها و فیلمبرداری  های عالی (مخصوصا دوربین ۳۰ام که با هلیکوپتر بی صدا از اون بالا صحنه ها رو شکار میکنه) مزید بر علت شدن تا شبای خوبی تا ۹تیر داشته باشم... تا وقتی مشغولشم ذهنم آزاده..

متکا تو بغل و چشما خیره به tv. بی خیال همه دنیا کیف میده حسابی..بابا اینام خوششون میاد .وقت گل دوتایی جیغ میزنن!

خلاصه همه چی باعث شده که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش...

 

  پی نوشت : اینا عیش آدمیه که تا پارسال.سالی ۲تا بازی به زور میدید!